ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

ARTAKI (1)

ARTAKI (2)

ARTAKI (3)

ARTAKI (5)

ARTAKI (6)

ARTAKI (4)

Μια νέα διώροφη κατοικία κατασκευάστηκε από την Easy Green στη Νέα Αρτάκη της Εύβοιας. Η ανέγερση της ξεκίνησε στις 22 Μαΐου και σήμερα όπως βλέπετε στις φωτογραφίες είναι στη Φάση της ολοκλήρωσης .