ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

προκατ Ικαρία

προκατ Ικαρία

προκατ Ικαρία

προκατ Ικαρία

προκατ Ικαρία

προκατ Ικαρία

Η Easy Green ολοκλήρωσε την κατασκευή μιας νέας προκατασκευασμένης   κατοικίας στις Ράχες Ικαρίας.  Η κατασκευή της ξεκίνησε την Τρίτη 26/6/12 και παραδόθηκε μετά από ένα μήνα την Τετάρτη 25/7/12.