ΠΡΟΚΑΤ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Μια ακόμα κατοικία της Easy Green παραδόθηκε στα Σελήνια της Σαλαμίνας Η ανέγερση ξεκίνησε 2 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε στις 28 Ιουνίου.  Ο σχεδιασμός, οι μελέτες, η έκδοση άδειας δόμησης και η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης πραγματοποιήθηκαν επίσης από την Easy Green.

ΠΡΟΚΑΤ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΣΕΛΗΝΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΑΤ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΣΕΛΗΝΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΕΛΗΝΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΕΛΗΝΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΑΤ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΣΕΛΗΝΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΣΕΛΗΝΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ