Κερδιστε από 8.000 έως 20.000 ευρώ .

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

 

Δωρεάν αδεια δομησης

Η Easy Green σας κάνει  δώρο το κόστος άδειας δόμησης. Για κάθε σπίτι άνω των 80 μ2 που αναλαμβάνει την κατασκευή του σας κάνει δώρο τις αμοιβές έκδοσης και επίβλεψης της άδειας δόμησης .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Η προσφορά για δωρεάν κόστος άδειας δόμησης ισχύει για κατοικίες με εμβαδόν κυρίων χώρων κατοικίας άνω των 80 μ2 .Δεν συνυπολογίζονται  κοινόχρηστοι χώροι, υπόγεια, αποθήκες, σοφίτες, πατάρια, ημιυπαίθριοι, εξώστες κλπ. 
  • Η προσφορά ισχύει για κατοικίες που παραδίδονται στο στάδιο παράδοσης Δ (πλήρως ολοκληρωμένες και εξοπλισμένες κατοικίες )
  • Η προσφορά για δωρεάν κόστος άδειας δόμησης ισχύει για όλη την Ελλάδα.
  • Στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται  όλες οι αμοιβές μηχανικών για μελέτη και επίβλεψη που αφορούν την οικοδομική άδεια.
  • Στην προσφορά δεν συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις  για ΦΕΜ , ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ, ΟΓΑ παράβολα δημοσίου, χαρτόσημα , ΙΚΑ  και γενικότερα κρατήσεις και φόροι επί της τιμής των αδειών δόμησης που ισχύουν ή πρόκειται να επιβληθούν.  
  • Ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων.
  • Για να έχει ισχύς η προσφορά πρέπει να έχει γίνει γραπτή αποδοχή της προσφοράς κατασκευής της κατοικίας και να έχει καταβληθεί ταυτοχρόνως προκαταβολή αποδοχής 15% επί του συνολικού κόστους της κατοικίας.