ΣΠΙΤΙ ΣΕ 12 ΜΕΡΕΣ ;

Μια ακόμα κατοικία ολοκλήρωσε η Easy Green στην Πεσσάδα Κεφαλονιάς. Η ολοκλήρωση της έγινε σε χρόνο ρεκόρ 12 ημερών. Ο χρόνος αυτός αποδεικνύει, τον σωστό σχεδιασμό,  την οργάνωση ,  την εξειδίκευση του προσωπικού και τον υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης της προκατασκευής στο εργοστάσιο της Easy Green.   Η κατοικία είναι 48μ² και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το σύστημα Prime της Easy Green.

4/4/2016 : 9:00
4/4/2016 : 9:00

 

4/4/16 9:00
4/4/16 9:00
5/4/16 10:00
5/4/16 10:00
6/4/16 10:30
6/4/16 10:30
7/4/16 11:25
7/4/16 11:25
10/4/16 10:30
10/4/16 10:30
13/4/16 12:00
13/4/16 12:00
14/4/16 13:26
14/4/16 13:26
1
16/4/16 11:35
16/4/16 11:40
16/4/16 11:40
16/4/16 11:42
16/4/16 11:42
16/4/16 11:52
16/4/16 11:52

PREFABRICATED RESIDENCE CONSTRUCTION AT KALIVIA THORIKOU

Easy Green complete the first phase of  a a new residence of 75 m2in few hours, at the area of ​​Kalyvia Thorikou Attica.

The house is an Energy construction system and classified as energy class A, with primary energy consumption 40, 6 kWh / m2.

2016-01-07 08:50
2016-01-07 08:50
2016-01-07 12:31
2016-01-07 12:31
2016-01-07 14:32
2016-01-07 14:32
2016-01-07 17:34
2016-01-07 17:34