ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Η Easy Green υλοποίησε την κατασκευή μιας νέας ισόγειας κατοικίας 165μ2  στον Μαραθώνα Αττικής. Η ανέγερση ξεκίνησε μέσα Νοεμβρίου 2016 και ολοκληρώθηκε τέλος Ιανουαρίου 2017. Ο σχεδιασμός, οι μελέτες, η φωτορεαλιστική απεικόνιση, η έκδοση άδειας δόμησης, η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης και ο περιβάλλοντας χώρος πραγματοποιήθηκαν επίσης από την Easy Green.

 

Εσωτερική διαμόρφωση:

 

Φωτορεαλιστική απεικόνιση:

ΣΠΙΤΙ ΣΕ 12 ΜΕΡΕΣ ;

Μια ακόμα κατοικία ολοκλήρωσε η Easy Green στην Πεσσάδα Κεφαλονιάς. Η ολοκλήρωση της έγινε σε χρόνο ρεκόρ 12 ημερών. Ο χρόνος αυτός αποδεικνύει, τον σωστό σχεδιασμό,  την οργάνωση ,  την εξειδίκευση του προσωπικού και τον υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης της προκατασκευής στο εργοστάσιο της Easy Green.   Η κατοικία είναι 48μ² και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το σύστημα Prime της Easy Green.

4/4/2016 : 9:00
4/4/2016 : 9:00

 

4/4/16 9:00
4/4/16 9:00
5/4/16 10:00
5/4/16 10:00
6/4/16 10:30
6/4/16 10:30
7/4/16 11:25
7/4/16 11:25
10/4/16 10:30
10/4/16 10:30
13/4/16 12:00
13/4/16 12:00
14/4/16 13:26
14/4/16 13:26
1
16/4/16 11:35
16/4/16 11:40
16/4/16 11:40
16/4/16 11:42
16/4/16 11:42
16/4/16 11:52
16/4/16 11:52

PREFABRICATED RESIDENCE CONSTRUCTION AT KALIVIA THORIKOU

Easy Green complete the first phase of  a a new residence of 75 m2in few hours, at the area of ​​Kalyvia Thorikou Attica.

The house is an Energy construction system and classified as energy class A, with primary energy consumption 40, 6 kWh / m2.

2016-01-07 08:50
2016-01-07 08:50
2016-01-07 12:31
2016-01-07 12:31
2016-01-07 14:32
2016-01-07 14:32
2016-01-07 17:34
2016-01-07 17:34

PREFABRICATED HOUSE IN ARTEMIDA, ATTICA

Easy Green has started the construction of a new prefabricated house before a few days, in Artemida, Attica.

The house consists of two main floors, attic and basement. Construction has already began a month before at the Easy Green factory and is now at the stage of erection.

Ανέγερση κατοικίας Αρτέμιδα Αττικής
Construction of residential Artemida,Attica
Ανέγερση κατοικίας Αρτέμιδα Αττικής
Construction of residential Artemida,Attica
Ανέγερση κατοικίας Αρτέμιδα Αττικής
Construction of residential Artemida,Attica