ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
GROUND FLOOR PLAN 81,21 Μ²
ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ BIOS 153
UPPER FLOOR PLAN 7,38 Μ²

ASK FOR AN OFFER