ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 66,46 Μ²
GROUND FLOOR PLAN 66,46 Μ²
ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 58,40 Μ²
UPPER FLOOR PLAN 58,40 Μ²

ASK FOR AN OFFER