ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 95,26 Μ²
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 95,26 Μ²
ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 49,68 Μ²
FLOOR PLAN 49,68 Μ²

ASK FOR AN OFFER