ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΚΑΤ
GROUND FLOOR PLAN 60,44 Μ²
ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ ΠΡΟΚΑΤ
FIRST FLOOR PLAN 47,53Μ²

ASK FOR AN OFFER