ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 71,97 Μ²
GROUND FLOOR PLAN 71,97 Μ²
ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 40,61 Μ²
FIRST FLOOR PLAN 40,61 Μ²

ASK FOR AN OFFER