ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 74,44 Μ²
GROUND FLOOR PLAN 74,44 Μ²

 

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 56,47Μ²
UPPER FLOOR PLAN 56,47Μ²

ASK FOR AN OFFER