ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 40,00 Μ²
GROUNDFLOOR PLAN 40,00 Μ²
ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 25,18 Μ²
FIRST FLOOR PLAN 25,18 Μ²

ASK FOR AN OFFER