ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 50,00 Μ²
GROUND FLOOR PLAN 50,00 Μ²
ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 44 Μ²
FIRST FLOOR PLAN 44 Μ²

ASK FOR AN OFFER