ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 43,84 Μ²
FLOOR PLAN 43,84 Μ²

 

ΚΑΤΟΨΗ ΣΟΦΙΤΑΣ 22,00 Μ²
FLOOR PLAN 22,00 Μ²

ASK FOR AN OFFER