ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 60,38 Μ²
GROUND FLOOR PLAN 60,38 Μ²
ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 60 Μ²
FIRST FLOOR PLAN 60 Μ²

ASK FOR AN OFFER