.

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 76,24 Μ²
GROUND FLOOR PLAN 76,24 Μ²
ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 57,63 Μ²
UPPER FLOOR PLAN 57,63 Μ²

ASK FOR AN OFFER