ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 111,28 Μ²
GROUND FLOOR PLAN 111,28 Μ²
ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 86,29 Μ²
UPPER FLOOR PLAN 86,29 Μ²

ASK FOR AN OFFER