ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Η Easy Green καλύπτοντας όλο το φάσμα των εργασιών κατασκευής του σπιτιού σας αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης για την άδεια δόμησης . Με έμπειρους και καταξιωμένους συνεργάτες πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους μηχανικούς αναλαμβάνουμε τις απαιτούμενες μελέτες, τη διαδικασία υποβολής και ελέγχου του φακέλου για έγκριση και για άδεια δόμησης και την επίβλεψη σε όλη την Ελλάδα.

Δωρεάν άδεια δόμησης

Για σπίτια άνω των 80μ2 που η Easy Green παραδίδει ολοκληρωμένα στο "στάδιο Δ"  αναλαμβάνουμε δωρεάν την άδεια δόμησης.

Περισσότερα....

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Τα Βήματα για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης είναι :

1. Έλεγχος οικοδομησιμότητας
Ελέγχονται οι όροι δόμησης σύμφωνα με το υπάρχον τοπογραφικό και υπολογίζονται τα επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης όπως, δόμηση, κάλυψη, ύψος, φύτευση, όρια κλπ.

2. Αρχικός σχεδιασμός
Σχεδιάζουμε το κτήριο σύμφωνα με τους όρους δόμησης, τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη, τη θέση και τον προσανατολισμό του οικοπέδου.

3.Τελικός σχεδιασμός
Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής μελέτης γίνεται ο τελικός σχεδιασμός και ολοκληρώνονται τα αρχιτεκτονικά σχέδια το νέο τοπογραφικό και το διάγραμμα κάλυψης.

4. Συλλογή βεβαιώσεων και εγκρίσεων
Γίνονται αιτήσεις για τις εγκρίσεις και βεβαιώσεις που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του Φακέλου σε διάφορες υπηρεσίες όπως αίτηση-δήλωση απογραφής ΙΚΑ, έλεγχος και έγκριση αρχαιολογικής υπηρεσίας, στοιχεία κτηματολογίου ή βεβαιώσεις υποθηκοφυλακείου, συμβολαιογραφική πράξη γκαράζ, βεβαίωση υψομέτρων Δήμου, βεβαίωση δασαρχείου,έγκριση ΔΕΦΑ, πληρωμές και κρατήσεις διαφόρων ταμείων κλπ.

5. Κατάθεση φακέλου για έγκριση δομησης
Κατάθεση φακέλου έγκρισης δόμησης με τα παραπάνω σχέδια και τις βεβαιώσεις . Έλεγχος πληρότητας φακέλου και αριθμός πρωτοκόλλου.

6. Έλεγχος φακέλου
Ο έλεγχος χωρίζεται σε 4 φάσεις και γίνεται, συνήθως από διαφορετικούς μηχανικούς της πολεοδομίας. Για να προχωρήσει στην επόμενη φάση πρέπει να έχει εγκριθεί η προηγούμενη. Έλεγχος τοπογραφικού, έλεγχος διαγράμματος δόμησης και στοιχείων δόμησης, έλεγχος φορολογικών και βεβαιώσεων, και τέλος έκδοση της έγκρισης δόμησης και ανάρτηση αυτής στο διαδίκτυο.

7. Σχεδιασμός και συμπλήρωση φακέλου για άδεια δόμησης.
Ο φάκελος της άδειας δόμησης περιλαμβάνει τα αρχιτεκτονικά σχέδια , τη στατική μελέτη τη μηχανολογική μελέτη( θέρμανση, ψύξη, ύδρευση, αποχέτευση, πυρασφάλεια, καυσίμου αερίου  κλπ) και τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης.

8. Κατάθεση του φακέλου για άδεια δόμησης
Κατάθεση φακέλου για άδεια δόμησης με τα παραπάνω σχέδια και μελέτες

9 . Έλεγχος πληρότητας φακέλου για άδεια δόμησης .
Ο έλεγχος γίνεται ως προς την πληρότητα του φακέλου και γίνεται για αρχιτεκτονικά, στατικά, μηχανολογικά και φορολογικά. Και τέλος έκδοση της άδειας δόμησης και ανάρτηση αυτής στο διαδίκτυο.

Όπως γίνεται κατανοητό η διαδικασία έκδοσης της έγκρισης και άδειας δόμησης απαιτεί αρκετή εργασία από πολλούς διαφορετικούς σε ειδικότητα συνεργάτες μηχανικούς, πολλές εγκρίσεις από διαφορετικές υπηρεσίες, πολλούς διαφορετικούς ελέγχους στην πολεοδομία και κατά συνέπεια αρκετό συνολικό χρόνο. Σύμφωνα με το νέο νόμο η έγκριση δόμησης εκδίδεται σε 5 ημέρες και η άδεια δόμησης σε 2 ημέρες από τη στιγμή που προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μελέτες και εγκριθούν.