ΓΙΑΤΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ;

Στη σημερινή εποχή, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη έλλειψη πηγών ενέργειας ή οποία συνδυαζόμενη με τον περιορισμό της ποσότητας των ορυκτών καυσίμων, οδηγούν στην αύξηση της τιμής της ενέργειας. Πέραν αυτού υπάρχει σημαντική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ανάγκη για μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών βλαβερών αερίων στην ατμόσφαιρα.

Στην Ευρώπη τα κτήρια ευθύνονται για το 30-40% της συνολικής κατανάλωσης της ενεργείας και για το 40-45% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η ανάγκη λοιπόν χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης στα κτήρια για όλους τους παραπάνω λόγους είναι επιβεβλημένη. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η αειφορία των κτηρίων δεν είναι μόνο μια ιδεαλιστική και ρομαντική κοσμοθεωρία.Για αυτό στις μέρες μας τα πράσινα σπίτια είναι μονόδρομος.

Η κατασκευή κτηρίων χαμηλής κατανάλωσης δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη και έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι τα πράσινα σπίτια είναι μια οικονομικά βιώσιμη επιλογή με μεγάλο όφελος από τη μείωση της κατανάλωσης σε μικρό χρονικά διάστημα. Προς όφελος επίσης των ενοίκων τα πράσινα σπίτια προσφέρουν υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης και υψηλή θερμική άνεση.

Η Easy Green εξειδικεύεται στην κατασκευή πράσινων κτηρίων χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Πάντα πρωτοπόροι, υιοθετούμε νέες καινοτόμες τεχνολογίες εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας. Δεν είναι τυχαίο που είμαστε η πρώτη εταιρεία προκατασκευασμένων σπιτιών που κατασκεύασε το πρώτο προκάτ παθητικό σπίτι στην Ελλάδα. Η Easy Green είναι μια εταιρεία μια κάθετη οργάνωση, εξειδικευμένα στελέχη και συνεργάτες σε όλους τους τομείς της κατασκευής και καταφέρνει να επιτυγχάνει στα πράσινα σπίτια που κατασκευάζει τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας στο μικρότερο δυνατό κόστος.

 

 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΠΡΟΚΑΤ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ

Διαδικασία ελέγχου αεροστεγανώτητας " blower door test" σε παθητική κατοικία της Easy Green στο Πόρτο Ράφτη.

  • Σχεδιάζουμε πράσινα σπίτια σύμφωνα με τους κανόνες του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Επιδιώκουμε τον καλύτερο προσανατολισμό, το φυσικό αερισμό και ηλιασμό ώστε να εξοικονομήσουμε τα μεγαλύτερα δυνατά φυσικά κέρδη.
  • Μελετάμε το ενεργειακό ισοζύγιο κάθε σπιτιού με σύγχρονα εργαλεία υπολογισμού όπως το passive house planning package κατά τη σχεδιαστική φάση ώστε να βελτιώνουμε τα δεδομένα του σχεδιασμού.
  • Κατασκευάζουμε πράσινα σπίτια με υψηλή μόνωση και μηδενικές θερμογέφυρες ώστε να εξασφαλίσουμε τις ελάχιστες δυνατές απώλειες.
  • Εξοπλίζουμε τα πράσινα σπίτια που κατασκευάζουμε με καινοτόμα συστήματα θέρμανσης και ψύξης χαμηλής κατανάλωσης, σύγχρονα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και συστήματα παραγωγής ενέργειας.