4 στάδια παράδοσης κατασκευής

Για εσάς που δε θέλετε να παραλάβετε το προκατασκευασμένο σπίτι σας ολοκληρωμένο αλλά θέλετε να σας παραδώσουμε ένα ημιτελές προκάτ και να συνεχίσετε μόνοι σας τις εργασίες δημιουργήσαμε 4 διαφορετικά στάδια παράδοσης-κατασκευής για προκατασκευασμένα σπίτια ώστε να επιλέξετε σε ποιο στάδιο θέλετε να σας παραδοθεί.Επιλέξτε μόνοι σας το στάδιο αποπεράτωσης του προκατασκευασμένου σπιτιού σας ανάλογα με τις εργασίες που επιθυμείτε να ολοκληρώσετε μόνοι σας. Έτσι ρυθμίζετε το κόστος σας και διευρύνετε τις επιλογές των υλικών σας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε :

 

Στάδιο Α

Ολοκληρωμένη εξωτερικά κατοικία :

Εξωτερικά : Πλήρως αποπερατωμένο εξωτερικό κέλυφος για προκατασκευασμένα σπίτια με  έγχρωμο σοβά, εξωτερικά κουφώματα, ολοκληρωμένη στέγη με κεραμίδια και υδρορροές.

Εσωτερικά : Είναι εμφανής ο σκελετός των εξωτερικών χωρισμάτων και δεν έχουν τοποθετηθεί ηλεκτρολογικά , υδραυλικά , μόνωση και επένδυση γυψοσανίδας.

electrician

Στάδιο Β

Ολοκληρωμένη  κατοικία με ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις  :

Εξωτερικά : Πλήρως αποπερατωμένο εξωτερικό κέλυφος για προκατασκευασμένα σπίτια με  έγχρωμο σοβά, εξωτερικά κουφώματα, ολοκληρωμένη στέγη με κεραμίδια και υδρορροές.

Εσωτερικά : Έχουν τοποθετηθεί εντός της κατοικίας δίκτυα ηλεκτρολογικών, παροχής νερού , αποχέτευσης και θέρμανσης* . Έχουν επίσης ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης εσωτερικών μονώσεων και γυψοσανίδων ( πλην αρμολογήσεως των γυψοσανίδων).

* όταν προβλέπετε ανάλογα με το σύστημα κατασκευής που επιλέξετε.

 tilescoloring

Στάδιο Γ

Ολοκληρωμένη εσωτερικά κατοικία:

Εξωτερικά : Πλήρως αποπερατωμένο εξωτερικό κέλυφος για προκατασκευασμένα σπίτια με  έγχρωμο σοβά, εξωτερικά κουφώματα, ολοκληρωμένη στέγη με κεραμίδια και υδρορροές.

Εσωτερικά : Πέραν των εργασιών του Β σταδίου έχουν ολοκληρωθεί οι χρωματισμοί, οι επενδύσεις δαπέδων, τα είδη υγιεινής, τα πλακάκια του μπάνιου και η εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης *.

* όταν προβλέπεται ανάλογα με το σύστημα κατασκευής που επιλέξετε.

DSCN0065

Στάδιο Δ

Πλήρως ολοκληρωμένη και εξοπλισμένη κατοικία :

Εξωτερικά : Πλήρως αποπερατωμένο εξωτερικό κέλυφος για προκατασκευασμένα σπίτια με  έγχρωμο σοβά, εξωτερικά κουφώματα, ολοκληρωμένη στέγη με κεραμίδια και υδρορροές.

Εσωτερικά : Πέραν των εργασιών του Γ σταδίου έχουν ολοκληρωθεί και όλες οι "ξυλουργικές" εργασίες δηλαδή ντουλάπια υπνοδωματίων , ντουλάπια κουζίνας, πόρτες εσωτερικές και σκάλα όπου προβλέπεται. 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ