ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 95,26 Μ²
ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 45,58 Μ²
ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 49,68 Μ²
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 49,68 Μ²

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ