ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ 10 ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ 10 ΔΩΜΑΤΙΩΝ 293,32 Μ²
ΔΙΩΡΟΦΟ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΩΜΑ Ή ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ ΣΤΕΓΗ
ΔΙΟΡΟΦΟ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΩΜΑ Ή ΜΕ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ ΣΤΕΓΗ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 5 ΔΩΜΑΤΙΩΝ 146,66 Μ²
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 5 ΔΩΜΑΤΙΩΝ 146,66 Μ²
ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΩΜΑ Ή ΜΕ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ ΣΤΕΓΗ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΩΜΑ Ή ΜΕ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ ΣΤΕΓΗ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ